2014.66 Flashcards Preview

Chinese > 2014.66 > Flashcards

Flashcards in 2014.66 Deck (15):
1

Beijing area 3 1 4 1

bei3 jing1 di4 qu1

2

Support

zan zhu

3

your recent work central point is what?

ni3 zui4 jin4 gong1 zuo4 de zhong4 dian3 shi4 shen2 me?

4

Antiques 3 3

gu3 dong3

5

tea pot 2 2

cha2 hu2

6

a series of 2 4 4

yi2 xi4 lie4

7

cushion

kou diar

8

ancient times

gu3 dai4

9

politics 4 4

zheng4 zhi4

10

history

li shi

11

style 4 2

lei4 xing2

12

mind set 1 4

xin1 tai4

13

full 3

man3

14

can only use once

zhi neng yong yo ci

15

disposable

yi ci xing