043_May 31 Flashcards Preview

Chinese > 043_May 31 > Flashcards

Flashcards in 043_May 31 Deck (20):
1

actor 3-2

yan3 yuan2

2

looks very good 4-3-3-3-4

kan4 qi3 lai hen3 hao3 kan4

3

not is often connect 2-4-1-2-2

bu2 shi4 jing1 chang2 lian2 xi

4

do (v) own of life 4-4-3-1-2

guo4 (v) zi4 ji3 de sheng1 huo2

5

fresh 1-1

xin1 xian1

6

save 8

da3 8 zhe2

7

give chinese people buy present is very trouble of thing 3-1-2-2-3-3-4-4-4-2-2-4

gei3 zhong1 guo2 ren2 mai3 li3 wu4 shi4 te4 bie2 ma2 fan de shi4 qing

8

I no want "guide" becomes my speak wrong of 50th word 3-2-4-3-2-4-2-3-1-4-4--4-4

wo3 bu2 yao4 "dao3 you2" bian4 cheng2 wo3 shuo1 cuo4 de di4 50 ge4 zi4

9

typical 3-2

dian3 xing2

10

typical - he is a typical of american - likes eat hamburger 3-2/ 1-4-2-4-3-2-3-2-2-3-1--14-

dian3 xing2--ta1 shi4 yi2 ge4 dian3 xing2 de mei3 guo2 ren2, xi3 huan1 chi1 han4 bao3 bao

11

relax 4-1

fang4 song1

12

I make myself relax of most good of method is watch tv show 3-4-4-3-4-1-4-3-1-3-4-4-4-4-4

wo3 rang4 zi4 ji3 fang4 song1 de zui4 hao3 de fang1 fa3 shi4 kan4 dian4 shi4 ju4

13

budget is how much 4-4-4-1-3

yu4 suan4 shi4 duo1 shao3

14

what kind of idea 2-4--4-4

shen2 me yang4 de xiang4 mu4

15

what time is suitable 2-2-1-4-2

shen2 me shi2 jian1 shi4 he2

16

complain - I with you complain yesterday of driver 4/4 - 3-1-3-4-4-2-1-1-1-

bao4 yuan4--wo3 gen1 ni3 bao4 yuan4 zuo2 tian1 de si1 ji1

17

feel sorry 4/4 I very feel sorry 3-3-4-4

bao4 qian4--wo3 hen3 bao4 qian4

18

performance 3/3 - they musical performance very good 1-4-4-3-3-1-2-3

biao3 yan3--ta1 men yue4 dui4 de biao3 yan3 fei1 chang2 hao3

19

actor 3/2 - that actor very cool 4-4-3-2-4-2-4-

yan3 yuan2--zhe4 ge4 yan3 yuan2 te4 bie2 shuai4

20

Fresh - 1/1 - there of vegetables very fresh 1-4-4-2-1-1

xin1 xian1--ta1 men de cai4 te4 bie2 xin1 xian1