04.18_Sep 04 Flashcards Preview

Chinese > 04.18_Sep 04 > Flashcards

Flashcards in 04.18_Sep 04 Deck (13):
1

New Zealand 1-1-2

xin1 xi1 lan2

2

tax 4

shui4

3

pay tax 1-4

jiao1 shui4

4

ILLEGAL 2-3

wei2 fa3

5

point 3

zhi3 zhe

6

support 1-2

zhi1 chi2

7

succeed 1-1

cheng1 gong1

8

they as well think want quit smoking 1-3-3-4-4-1

ta1 men ye3 xiang3 yao4 jie4 yan1

9

jealous, envy hate 4-4-4-4-4

xian4 mu4, ji4 du4 , hen4

10

apple and pear not have anything can compare

ping2 guo3 he2 li2 mei2 you3 shen2 me ke3 yi3 bi3jiao4 de

11

update apps profile 1-1

geng1 xin1

12

software update

sheng ji

13

show off

xuan fu