2014.04 Flashcards Preview

Chinese > 2014.04 > Flashcards

Flashcards in 2014.04 Deck (14):
0

I don't hope for / like
3-4-1-4

Wo3 bu4 xi1 wang4

1

I suddenly give them a work - make them very surprised
3-1-2-3-1-1-4-1-4-4-1-3-1-1

Wo3 tu1 ran2 gei3 ta2 men yu2 ge4 gong1 zuo4 rang4 tamen1 hen3 chi1jing1

2

To handle
3-3

Chu3 li3

3

Take care of

Zhao gu

4

Warn / caution
3-4

Jing3 gao4

5

I can over hear they speak what

Wo keyi tou ting tamen zai shou sheme

6

Tou 1 kan4

Sneak peak
1-3

7

Security check 4-3

An4 jian3

8

I give you a call the same time you give a call

Wo gei ni da Dian hua de tong shi ni gei wo da Dian hua

9

Fresh food
1-4

Xin 1 xian4

10

Cushion

Kao dian'r

11

Quite
1/4

An1 jing4

12

I have again a new project

Wo3 you4 you3 le yi4 ge4 xin1 de Xiang 4 mu4

13

I successful of get a new project
3-1-1-2-4-2-4-1-4-4

Wo3 cheng1 gong1!de dao4 le yi2 ge4 xin1 de Xiang 4 mu4