2014.20 Flashcards Preview

Chinese > 2014.20 > Flashcards

Flashcards in 2014.20 Deck (9):
0

Organize of ability have problems

Zu ZHI de neng Li you wine to

1

4/5's

Wu3 fen1 Zhi1 si4

2

Voulenter
4-4-3

Zhi4 yuan4 zhe3

3

Free time
4-2-2-1

Kong4 xian2 shi2 jian1

4

Loose control
1-4-4-4

Shi1 qu4 kong4 zhi4

5

Again - new / go / repeat / say

Chong2
Xin / lai / zuo / shuo

6

Aim
4-4

Mu4 di4

7

From my opinion already is very old before of thing
4-3-2-1-4-4-3-1-3-3-2-4-4

Dui4 wo3 lai2 shuo1 zhe4 ge4 yi3 ying1 Shi hen jiu3 yi3 qian4 de shi4 qing4 le

8

You won't guess our problems

Ni cai bu Cai Dao Women de wen ti