2014.44 Flashcards Preview

Chinese > 2014.44 > Flashcards

Flashcards in 2014.44 Deck (18):
1

move return Germany 1 2 2 2

ban1 hui2 de2 guo2

2

move go _____

ban1 qu_____

3

move down____

ban dao_____

4

long term 2 1

Chang2 qi1

5

short term 1

duan qi

6

salary 1 3

xin1 shui3

7

he likes salary a little reliable of company work

ta xi huan xin shui bi jiao kao pu de gong si gong zuo

8

company offer air plane tickets

gong si ti gong fei ji piao

9

studio

gong zuo shi

10

company pays rent

gong si fu feng zu

11

with them meet before

gen tamen jian mian yi qian

12

belong to 3 2

shu3 yu2

13

they no at belong my life of circle

tamen bu zai shu yu we de sheng huo de quan zi le

14

sensitive 3 3

min3 gan3

15

download 4 4

xia4 zai4

16

romantic 4 4

lang4 man4

17

I a little all no want to eat

wo yi4 dian3 dou1 bu4 xiang chi

18

can be contagious

hui chaun ran