2014.58 Flashcards Preview

Chinese > 2014.58 > Flashcards

Flashcards in 2014.58 Deck (17):
1

that is the price I have to pay 4 4 4 3 1 1 4 1 4 4

zhe4 ge4 shi4 wo3 ying1 gai1 fu4 chu1 de dai4 jia4

2

negative

fu neng2 liang4

3

positive

zheng neng2 liang4

4

you have enough time?

ni you zu2 gou4 de shi jian

5

exhausted 1 2 4 4

jing1 pi2 li4 jin4

6

contagious 2 3

chuan2 ran3

7

energy 4 4

li4 qi4

8

misunderstanding 4 4

wu4 hui4

9

x times 4 4

ci4 shu4

10

changes 4 4

bian4 hua4

11

not appeal to me

mei you xi1 yin3 wo

12

cantean 2 2

shi2 tang2

13

food safety

shi2 pin3 de an zhuan

14

organic 3 1

you3 ji1

15

raise animals 3 4 4

yang3 dong4 wu4

16

grow vegtables

zhong4 shu1 cai4

17

communicate 1 2

jiao1 liu2