2014.34 Flashcards Preview

Chinese > 2014.34 > Flashcards

Flashcards in 2014.34 Deck (17):
1

sponsor 4 4 (v)

Zan4 zhu4 (v)

2

sponsored 4 4 1

zan4 zhu4 shang1

3

torture 2 2

zhe2 mo2

4

swollan 3

zhong3

5

make up artist

hua zhuang shi

6

one year publish 4 times 2 2 1 3 4 4

yi2 nian2 chu1 ban3 44 ci4

7

because just started to make fa piaos so we make many mistakes

yin wei gang kai shi zuo fa piao sou yi women fan le hen duo cuo

8

cushion

kou dianr

9

flat mate

shi you

10

very admire

tie bie pei4 fu2

11

everyday energy

jing1 li4 tie4 bie2 wang4

12

results

xiao guo

13

drinks

yin3 liao4

14

classic

jing1 dian3

15

not allow 3 3

yun3 xu3

16

positive 1 2

ji1 ji2

17

negative 1 ji2

xiao1 ji2