2014.02 Flashcards Preview

Chinese > 2014.02 > Flashcards

Flashcards in 2014.02 Deck (10):
1

Steps (process)
4-4

Bu4 zhou4

2

5 minus 3 equals

5 jian3 3 deng3 ji2

3

Continue
4-4

Ji4xu4

4

Spend a little but earn if (money) a bit more
1-4-3-4-4-4-4-

Hua1 yi4 dian3 dan4 shi4 zhaun4 de geng4 duo

5

I go of (time) compared them late - I leave of compared them early
3-4-3-1-3-3-2-1-3-1-3

Wo3 qu4 de (Shi Jian) bi3 tamen1 wan3 - wo3 li2 kai1 de bi3 tamen1 zao3

6

Buffet
4-4-1

Zi4 zhu4 can1

7

With my of steps follow
1-3-4-4-3

Gen1 zhe wo3 de Bu4 zhou4 zou3

8

No need attention him
2 4 3-1

Bu2 yong4 guan3 ta1

9

Duty free shop
4-4-4

Mian4 shui4 dian4

10

Those 2 kids swim of compared me good 10times
4-3-4-3-2-3-2-3-3-2-2-4

Na4 liang3 ge4 xiao3 peng2 you3 - you2 de bi3 wo3 hao2 shi2 bei4