2014.53 Flashcards Preview

Chinese > 2014.53 > Flashcards

Flashcards in 2014.53 Deck (11):
1

forever 3 3

yong3 yuan3

2

quit 2 2

ci2 zhi2

3

direction 1 4

Fang1 xiang4

4

opposite 1 3

xiang1 fan3

5

use public transport 1 1 1 4

yong jiao1 tong1 gong1 ju4

6

torture 2 2

zhe 2 mo2

7

you haven't been tortured before

ni3 mei2 you3 bei4 zhe2 mo2 guo4

8

right of way 4 4

rang4 lu4

9

novice 1 3

xin1 shou3

10

obvious 2 3

ming2 xian3

11

choose on purpose

gu yi xuan de