2014.09 Flashcards Preview

Chinese > 2014.09 > Flashcards

Flashcards in 2014.09 Deck (18):
0

International business men organize this event
2-5-1-2-3-1-4-4-2-4

Guo2 ji4 shang1 ren2 zu3 zhi1 zhe4 ge4 huo2 dong4

1

Organize (n/v)

Zu ZHI
V/N

2

Lu4 yin1

Record
4-1

3

No way forget

Bu neng wang

4

They can not can give you a telephone call

Tamen hui bu hui gei ni da Dian hua

5

Serious Important (bad)

Yan Zhong - bad

6

Weather pollution very serious
1-4/1-3-3-2-4

Kong1 qu4 wu1 ran3 hen3 yan2 zhong4

7

Important

Zhong Yan

8

Insist
1-2

Jian1 chi2

9

Support
1-2

Zhi1 Chi2

10

I insist start work before start sign contract
3-1-2-1-3-1-4-3-2-1-4-2-

Wo3 jian1 chi2 kai1 shi3 gong1 zuo4 yi3 tian2 xian1 qian4 he2 tong

11

Sell to----
4-3

Mai4 gei3 ----

12

Insomnia
1-3

Shi1 mian3

13

I forgot to buy give her meat
3-4-3-1-3-4

Wo3 wang4 le gei3 ta1 mai3 rou4

14

She shout at me very much times

Ta chao wo Han le hen duo ci

15

IQ

Zhi Shang

16

You speak much sense

Ni shui de you3 dao4 li3

17

Wasted +Verb le
2

Bai2 +Verb le