04.10_July 19 Flashcards Preview

Chinese > 04.10_July 19 > Flashcards

Flashcards in 04.10_July 19 Deck (20):
1

if you wnt chat work 2-3-3-2-1-4

ru2 guo3 ni3 xiang3 tan2 gong1 zuo4

2

all of the people all not return my emails 3-3-2-1-2-2-3-2-4

suo3 you3 de ren2 dou1 mei2 hui2 wo3 de you2 jian4

3

wear sun protect of thing

dai fang2 shai4 de dong xi

4

I was bitten by XMM 3-4-3-4-4

wo3 bei4 xiao3 mai34 mai yao3 le

5

student was by teacher shouted at 1-1-4-3-1-4

xue1 sheng1 bei4 lao3 shi1 ma4 le

6

SB + BEI + NOUN + VERB + RESULT

SB + BEI + NOUN + VERB + RESULT

7

I was hit by car

wo bei4 che1 zhuang4 le

8

beer was drunk by me 2-3-4-3-1-1

pi2 jiu3 bei4 wo3 he1 guang1 le

9

work was doen by me 1-4-4-4-4-2

gong1 zuo4 bei4 wo3 zuo4 wan2 le

10

computer was by me broken 4-3-4-3-4-4

dian4 nao3 bei4 wo3 nong4 huai4 le

11

keys were lost by me 4-4-4-3-4-1-

yao4 shi bei4 wo3 nong4 diu1 le

12

modest 1-1

qian1 xu1

13

level 3-2

shui3 ping2

14

now chinese of level compared before good very much

xian zai han yu de shui ping bi yi qian hao hen duo

15

take off 3-1

qi3 fei1

16

Land

jiang 4 luo4

17

parachute

jiang 4 luo4 san3

18

horrible 3-4

kong3 bu4

19

staple food

zhu shi

20

organize 3-1

zu3 zhi1