04.12_july 24 Flashcards Preview

Chinese > 04.12_july 24 > Flashcards

Flashcards in 04.12_july 24 Deck (16):
1

make happen ed a project 4-2-2-4-4

zuo4 cheng2 le yi2 ge4 xiang4 mu4/

2

make happen some business 4-2-2-4-1-4-

zuo4 cheng2 le yi2 ge4 sheng1 yi4

3

business 1-4

sheng1 yi4

4

score 1-4

fen1 shu4

5

10 score

10 fen1

6

double win 1-2

shuang1 ying2

7

disgusting 3-1

e3 xin1

8

number plate 1-2-4

che1 pai2 hao4

9

advance 1 day 2-2-4-1

ti2 qian2 yi4 tian1

10

I no need very modest 3-2-4-1-1-1-

wo3 bu2 yong4 tai1 qian1 xu1

11

content 4-2

nei4 rong2

12

give my computer re-charge 3-3-4-3-1-4

gei3 wo3 de dian4 nao3 chong1 dian4

13

maintain car 3

yang 3 che

14

all of country side people all go

zheng ge cun zi de ren dou qu le

15

wake up

jiao xing

16

done (le) (v)

zuo cheng le (v)