2014.50 Flashcards Preview

Chinese > 2014.50 > Flashcards

Flashcards in 2014.50 Deck (21):
0

Measure a sec
2

Liang2 Yi xia

1

Wipe / mop
1

Ca1

2

I will wipe it up

Wo3 lai2 ca1

3

Mop the floor

Ca1 di4

4

Wipe the table

Ca1 Zhou zi

5

A couple
2 3

Yo2 dui4 qing2 lu3

6

A married couple
1-1

Yi2 dui4 fu1 qi16

7

The same time
2-4-1

Tong2 yi4 tian1

8

Yang and pi pi of birthday is same time

Yang he pi pi de Sheng ri Shi tong Yi tian

9

Just short 1 day
3 4 4 1

Zhi3 cha4 yi4 tian1

10

Can (ba) this scooter fold in half

Ke to ba zhe ge hua2 ban3 Che2 zhe2 Qi lai

11

Scooter
2-3-2

Hua2 ban3 che2

12

Short 2 pages to finish

Cha4 liang3 ye4 zuo4 wan2

13

Circle 2 1

Yuan2 quan1

14

Make a hole
3 4

Da3 Yi ge dong4

15

Right top corner
3-4-3

Zuo3 shang4 jiao3

16

Right bottom corner
4-4-3

You4 xia4 jiao3

17

Top of middle

Shang Mian de Zhong Jian

18

Romantic situation

Lang man shi2 ke4

19

She (ba) all Of things take to friend home. At friends home make food

Ta ba sou you de dong xi na Dao ta peng you de Jia. Zai peng you Jia zuo fan

20

We are not the last ones arrive

Women bu Shi zui wan Dao de