2014.29 Flashcards Preview

Chinese > 2014.29 > Flashcards

Flashcards in 2014.29 Deck (13):
1

she uses cell phone check, look look close have not have a good massage of place

Ta1 yong4 sho3 ji1 cha2 yi2 xia4, kan4 kan4 fu4 jin4 you3 mei2 you3 hao3 de an4 mo1 de di4 fang1

2

juicer 4 1 1

zha4 zhi1 ji1

3

deposit money (at the bank) 2 2

cun2 qian2

4

offer something 2 1

ti2 gong1

5

no need wear smart cloths, because today no have meetings

bu yong chuan zhang shi de yi fu, yin wei jin tian mei you hui

6

smart (appearance)

Zhang Shi

7

luck 4 4

yun4 qi4

8

unlucky 3 2

dao3 mei2

9

lucky 2 2

xing 4 yun4

10

appetite 4 3

wei4 kou3

11

appetite not good

wei4 kou3 bu hao

12

a sample 4 3

yang4 pin3

13

thoughtful 1 4

zhou1 dao4