04.1_June 24 Flashcards Preview

Chinese > 04.1_June 24 > Flashcards

Flashcards in 04.1_June 24 Deck (15):
1

Rent 2.1 - I must pay the rent 3-3-1-2-1

Fang 2 zu1 - Wo 3 dei3 jiao1 fang 2 zu1

2

apartment 1.4 - we want change a apartment 3.4.3.4.4.2.4.1.2

Gong1 Yu4 - Women3 yao4 huan 4 yi2 ge4 gong1 yu2

3

you _ng what?

Ni zai ga ma /// ni zai (verb)

4

family elder 1.3

jia 1 zhuang3

5

nervous 3-1

Jin3 Zhang1

6

score what

Fen shu zeme yang

7

reaction 3.4

fan3 Ying4

8

suitable

she he

9

environmental protection 1 3

Huan1 Bao3

10

Environment 2 4

Huan2 Jing 4

11

protect 3 4

Bao 3 Hu4

12

communicate 1 1

Gou1 Tong1

13

The weekends plans all not happen ed

Zhu mo de Ji hua dou pao4 tang1 le

14

Rules 1 4

Gui1 Ding4

15

Try the rules

An Zhao gui1 Dng4