04.17_Sep 02 Flashcards Preview

Chinese > 04.17_Sep 02 > Flashcards

Flashcards in 04.17_Sep 02 Deck (12):
1

I want say is... 3-4-1-4

wo3 yao4 shuo1 de shi4 ….

2

buy flowers 3-1

mai 3 hua1 er

3

beg 2

qiu2

4

is ok this way say? 3-3-4-1

ke3 yi3 zhe4 me shuo1 ma?

5

they they Xiao Zhu (ba) ring sell to them 1-2-33-4-3-4-4-3-1

ta1 men qiu2 xiao3 zhu4 ba3 jie4 zhi mai4 gei3 ta1 men

6

open receipt 1-1-4

kai1 fa1 piao4

7

you read about what kind of book

ni3 kan4 guan1 yu2 shen2 me de shu1

8

you guys speak about what about things 3-1-1-2-2-4

ni3 men shuo1 guan1 yu2 shen2 me de shi4 qing

9

put in good order 3-3

zheng3 li3

10

pack luggage 3-3-2-3

zheng3 li3 xing2 li3

11

form

biao (ge)

12

consultant

zo Xun