04.21_Sep 13 Flashcards Preview

Chinese > 04.21_Sep 13 > Flashcards

Flashcards in 04.21_Sep 13 Deck (15):
1

all is I alone did it 1-4-3-4-3-4

dou1 shi4 wo3 zi4 ji3 zuo4 de

2

my price seems no to be that much 3-4-2-4-3-2-4-4-4

wo3 de jia4 ge2 kan4 qi3 lai bu2 hui4 na4 me gui4

3

compare his first hotel big a lot 3-1-3-2-1-1-1-4-3-1

bi3 ta1 yi3 qian2 de can1 ting1 da4 hen3 duo1

4

he asked me (ba) art hang at wall on 1-4-3-3-4--4-42-

ta1 rang4 wo3 ba3 hua4 gua4 zai4 qiang2 shang

5

towards ______ for responsible 4______4-2

dui4 ….fu4 ze2 ren4

6

looks like now want rain (le) 4-3-3-4-4-3

kan4 qi3 lai ma3 shang yao4 xia4 yu3 le

7

lightening 3-4

shan3 dian4

8

suddenly rain big rain 1-2-4-4-3

tu1 ran2 xia4 da4 yu3

9

privicy 3-1

yin3 si1

10

diary 4 -4

ri4 ji4

11

you can hear distance me 200 of workers talking contents 3-3-3-1-4-2-3-3-1-2-2-1-4-2

ni3 ke3yi3 ting1 dao4 li2 wo3 200 mi3 de gong1 ren2 liao2 tian1 de nei4 rong2

12

they talking about what of things

tamen shuo guan yu shi me de shi qing

13

Have + Noun

You 3 + Ming Zi

14

unknown

na me

15

known

zhe me