2014.25 Flashcards Preview

Chinese > 2014.25 > Flashcards

Flashcards in 2014.25 Deck (17):
1

delete 1 2

shan1 chu2

2

recharge card 1 2 2

chong1 zhi2 ka2

3

input 1 4

shu1 ru4

4

make mistake 4 4

fan4 cuo4

5

mistakes 4 4

cuo4 wu4

6

make the same mistake

fan4 yi2 yang4 de cuo4 wu4

7

apply 1 3

shen1 qing3

8

complain 4 4

bao4 yuan4

9

CV 3 4

Jian3 li4

10

sober 1 3

qing1 xing3

11

water proof jacket

fang yu fu

12

marketing department 4 3 1

shi4 chang3 bu1

13

sales department 1 4 4

xiao1 shou4 bu4

14

thunder storm 2 4 3

lei2 zhen4 yu3

15

health check 3 3

ti3 jian3

16

black comedy 1 4 1 4

hei1 se4 you1 mo4

17

link online 4 1

lian4 jie1