2014.16 Flashcards Preview

Chinese > 2014.16 > Flashcards

Flashcards in 2014.16 Deck (9):
0

Filling (baozi)
4

Xianer 4

1

This rock already has 1000years old
4-4-2-2-3-1-3-2

Zhe4 ge4 shi2 tou3 yi3 jing1 you3 1000 nian2 le

2

Very worth it
2-2

Tie bie zhi2 Qian2

3

Expert
1-1

Zhuan1 jia1

4

Accept his requirements
1-4...

Jie1 shou4 ta de Yao Qing

5

Luxury
1-3

She1 chi3

6

Luxury product
1-3-3

She1 chi3 pin3

7

Not have get any news
2-2-4-4-2-1-1

Mei2 you de2 dao4 ren4 he2 xiao1 xi1

8

We very long time not meet - but meet up after is with yesterday just meet up the same
3-3-2-2-1-2-4-4-4-4-3-4-4-2-1-1-1-4-4-2-4

Women3 hen3 cheng2 shi2 jian1 mei2 jian4 - dan4 shi4 Jian mian4 yi3 hou4 jiu4 gen zuo2 tian1 gang1 gang1 jian4 gui4 yi2 yang4