2014.22 Flashcards Preview

Chinese > 2014.22 > Flashcards

Flashcards in 2014.22 Deck (16):
1

not necessary 2 4 4

mei2 bi4 yao4

2

ill of very serious

bing de hen yan zhong

3

successful 2 1

cheng2 gong1

4

fail 2 4

shi2 bai4

5

this is a failed example

zhe ge shi yi shi bai de li zi

6

in their heads no idea what kind is good, what kind is not good

zai4 tamen1 de nao3 zi li3 mian4 mei2 you3 gai4 nian4 shenme yang4 de shi4 hao3 de shen2 me yang4 de shi2 bu4 hao3 de

7

communicate 1 2

gou1 tong2

8

i thought we already communicate ok

wo3 yi3 wei2 women3 yi3 jing1 gou1 tong2 hao3 le

9

avoid 4 3

bi4 mian3

10

journalist 4 3

ji4 zhe3

11

he has very much make fashion work of experience

ta you hen duo zuo shi sheng gongzuo de jing yan

12

final version 2 3

cheng2 gao3

13

careless

cu xin de ren

14

careful

xi xin de ren

15

moved emotionally 3 4

gan3 dong4

16

more clear of idea

gen ming2 (bai) que4 (ding) de xiang fa