04.27_Oct 21 Flashcards Preview

Chinese > 04.27_Oct 21 > Flashcards

Flashcards in 04.27_Oct 21 Deck (17):
1

control unable myself 4-4-4-3-4-3

kong4 zhi4 bu4 liao3 zi4 ji3

2

Jar 4

guan4 zi

3

insect 2

chong2 zi

4

car accident 1-1-4

chu1 che1 huo4

5

accident 4 2

shi4 gu4

6

story 4

gu4 shi

7

hang those before I not discover problem 4-4-4-3-2-3-3-1-4-4-2`

gua4 na4 ge4 yi3 qian2 wo3 mei2 you3 fa1 xian4 wen4 ti2

8

I just though the same 3-1-1-3-3-

wo3 gang1 gang1 xiang3 qi3 lai

9

answer 2 4

da2 an4

10

according to 1 4

gen1 ju4

11

a kind of service 4-3-2-4

yi4 zhong3 fu2 wu4

12

disappear 1 1

xiao1 shi1

13

creepy 3 4

kong3 bu4

14

mentality 1 4

xin1 tai4

15

your mentality very good 3 1 4 3 3

ni3 de xin1 tai4 hen3 hao3

16

attitude 4 4

tai4 du4

17

scratch a book 1 4 4 3 1

zhua1 huai4 le yi4 ben3 shu1